Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนางอุไรวรรณ เกษสาคร ราษฎร ม.๑๗ บ.คลองกำลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย

– เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนางอุไรวรรณ เกษสาคร ราษฎร ม.๑๗ บ.คลองกำลัง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.น.ว. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัยเมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๒ ที่ผ่าน โดยเพลิงได้ลุกไหม้สร้างความเสียทั้งหลัง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ได้กล่าวให้กำลังใจ และมอบผ้าห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น อีกทั้งจะมีแผนในการบูราการร่วมกับราษฎรจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย โดย ป.๔ พัน.๔ จะจัดกำลังพลสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ราษฎร ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมต่อไปและเมื่อเวลา ๐๙๐๐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายสุบรรณ ชิมบุญ ราษฎร ม.๑๑ บ.คลองกำลังเหนือ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จว.นว. และติดตามผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน”

โดยเมื่อครั้งนั้นได้มีกำลังพลจาก ป.๔ พัน.๔ ร่วมกับราษฎรจิตอาสาในการช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ที่ผ่านมา และจากการลงพื้นที่ติดตามทราบว่า ยังขาดสีทาบ้านและการเพิ่มเติมหน้าต่างของบ้าน ทั้งนี้จะมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทาง ป.๔ พัน.๔ จะจัดกำลังพลสนับสนุนในการปรับปรุง เพื่อให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย