ข่าวกระแสสังคม

WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD.

ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) โดยกำหนดการแข่งขันฯในระหว่าง วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ หรือ World Robot Olympiad ถึง 2 ครั้ง!!

 

ภาพ/ข่าว ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน