Uncategorized

พะเยา กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวยื่นหนังสือทวงถาม ปปช พะเยา กรณี ทต.ลอ ทุจริต

พะเยา กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวยื่นหนังสือทวงถาม ปปช พะเยา กรณี ทต.ลอ ทุจริต

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยากว่า 10 คน เข้ายื่นหนังสือทวงถามกับ ปปช พะเยา เกี่ยวกับความคืบหน้าการทุจริตของเทศบาลตำบลลอ อำเภอจุน ในความไม่โปร่งใสของโครงการต่างๆใน ตำบล ลอ ซึ่งเคยยืนต่อ ปปช มา 5 ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงรวมตัวกันยืนหนังสือทวงถาม

 

วันที่ 22 ตค 61 เวลา 10.00 น. กำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชาวบ้านในตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ ปปช จังหวัดพะเยา เพื่อทวงถามถึงการทุจริตของเทศบาล ตำบลลอ ที่บริหารงานไม่โปร่งใส หลายเรื่อง เช่นโครงการขุดลอก การใช้บัญชีผีจ้างงาน จนชาวบ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเคยเข้าทำการร้องเรียนได้ดำเนินการมา 5 ปีแล้ว ทั้งที่ ปปช ได้มีการตรวจสอบ แต่ไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสือทวงถามกับทาง ปปช ช่วยตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน กับกรณีดังกล่าว

โดยนายอาทิตย์ บัวแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลอ อำเภอจุน ระบุว่า วันนี้ตนเองกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลอ ได้เข้าทวงถามกับ ปปช.พะเยา ถึงความคืบหน้ากับกรณีที่มีการทุจริตเรื่องการขุดลอก ที่ชาวบ้านได้ทำการร้องเรียนต่อ ปปช.มาเป็นระยะเวลากว่า 5-6 ปี จนถึงขณะนี้เรื่องก็ไม่คืบหน้า ทั้งที่ทาง ปปช.ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ากรณีดังกล่าวเกิดความไม่โปร่งใสและมีการทุจริตแต่เรื่องกลับเงียบไป และมีการข่มขู่ชาวบ้านมาตลอด ดังนั้นจึงอยากให้ ปปช.ดำเนินการพิจารณาว่าความคืบหน้ากับกรณีดังกล่าวถึงไหนแล้ว

 

สัมภาษณ์…นายอาทิตย์ บัวแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลลอ อำเภอจุน

ขณะที่นายสัมฤทธิ์ บัวแดง อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลลอ ระบุว่า เรื่องดังกล่าว ในขณะนั้นตนเองเป็นประธานสภาและได้มีการตรวจสอบโครงการขุดลอกดังกล่าว 4 โครงการ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีการดำเนินการขุดลอกแต่อย่างได แต่ได้ทำการเบิกงบประมาณไปใช้ทั้งที่ไม่ได้ทำงาน พอซักถามก็มีการบ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบ จึงได้มีการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานและได้เข้าทำการตรวจสอบแต่เรื่องดังกล่าวก็เงียบหายไป ดังนั้นจึงได้เข้าทวงถาม ปปช.เนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านที่ร้องเรียนถูกข่มขู่มาโดยตลอด

สัมภาษณ์…นายสัมฤทธิ์ บัวแดง อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลลอ

ด้นนายพิษณุกร จันธิมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ได้เดินทางมา ปปช. จังหวัดพะเยา เพื่อต้องการรับทราบข้อมูล เรื่องการทุจริตของเทศบาลตำบลลอ หลายโครงการที่ชาวบ้านร้องเรียนไปแต่เรื่องกลับหายเงียบ ล่าสุดในการใช้บัญชีผีจ้างเจ้าหน้าที่ เข้าไปปฎิบัติงานในตำแหน่ง รปภ.ของโรงเรียน โดยได้รับเงินเดือนถึง 19,000บาท จำนวนถึง 6 คน แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฎิบัติงานเลย โดยสวมชื่อเบิกเงินมาใช้ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู๋ในหมู่บ้านของตนเอง และคนที่มีรายชื่อเป็น รปภ.ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งบางรายได้ไปทำงานอยู่ต่างอำเภอแต่มีรายชื่อเบิกเงิน ชาวบ้านเข้าร้องเรียนเรื่องก็หายเงียบเช่นกัน โดยในวันนี้ทางชมจึงเข้ายื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าการบริหารงาน ที่บริหารงานไม่โปร่งใสหลายเรื่อง

 

Comments are closed.