Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3)

เมื่อ 210900 พ.ย.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่ายร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.กองช่างเทศบาลตำบลเขาคีริสและผู้นำท้องที่ ม.4 บ.วังพาน ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย ร่วมกันสร้างห้องน้ำให้กับ นาย จ๊อด อุดธง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 46/3 ม.4 บ.วังพาน ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย ซึ่งห้องน้ำหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรมทางเทศบาลได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร(พมจ.) เป็นจำนวนเงิน20,000บาท วันนี้เป็นวันที่2ได้ดำเนินการขึ้นโครงหลังคาและเทคาน ส่วนที่เหลือจะดำเนินการทำต่อในวันพรุ่งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป