Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จันทบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แก่ราษฎร
วันนี้ ( 22 พ.ย.62 ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเครื่องครัว เครื่องนอน แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม ซึ่ง นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ได้สรุปรายงานสถานการณ์อัคคีภัย เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 ได้เกิดเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 153 ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

เสียหายทั้งหลัง โดยมีนางเงา ศรีเจริญ เป็นเจ้าของบ้าน สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน รวมทั้งทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต
ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ในจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ โดยสามารถช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม / ก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ เท่าที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินหลังละ 33,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องครัว เครื่องนอนไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท

https://youtu.be/pw1Jbr8o_70

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก