ข่าวประชาสัมพันธ์

มงคลกิตติ์-มาร์ค พิทบูล นำทีม”พรรคไทยศรีวิไลย์”!! ยื่น จดทะเบียนพรรคกับ กกต. ประกาศ พร้อมชิงนายกฯ อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย!!


มงคลกิตติ์-มาร์ค พิทบูล นำทีม“พรรคไทยศรีวิไลย์” ยื่น จดทะเบียนพรรคกับ กกต. ลั่น พร้อมชิง นายกรัฐมนตรี อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย “ถ้าเชื่อใจผม ให้โอกาสผม ผมจะทำทันที ”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 พรรคไทยศรีวิไลย์ นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ,พลเอก.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ว่าที่ ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยศรีวิไลย์ ,นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิทบูล ประธานชมรมคนคุณภาพ และ ว่าที่ รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์, พลโท อัศวิน รัชฏานนท์ อดีต รองแม่ทัพน้อย ที่ 2 และ ว่าที่รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ,นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ อดีต ผอ.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ว่าที่ เลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์,นางสาวภคอร จันทรคณา ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และ ว่าที่ โฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ ,นายพิชิต คำแก้ว ว่าที่ รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ และ นายศยุน ชัยปัญญา ว่าที่ กรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมทีมงาน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ว่าที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า วันนี้ได้เตรียมเอกสารประกอบการจดจัดตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ ให้เป็นไปตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หมวด 1 การจัดตั้งพรรคการเมือง มาตรา 9-15 ค่อนข้างเรียบร้อย และคิดว่าหลังจากนี้ กกต.คงดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดก่อนอนุมัติจัดตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ น่าจะไม่เกิน 2 เดือน ช่วงนี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นคงยังทำไม่ได้จนกว่าจะมีการปลดล๊อคทางการเมือง อาจจะเป็นช่วงเดือน กันยายน 2561 เพื่อนำกระบวนการสู่การเลือกตั้งในช่วง กุมภาพันธ์ 2562 ถึง พฤษภาคม 2562 ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือความไม่มั่นคงของสถานการณ์ ณ วันนั้น ซึ่งจะนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้งด้วยเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่มีใครคาดเดาได้ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ถึงอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้น จะเร็วจะช้า พรรคไทยศรีวิไลย์ของพวกเราก็พร้อม ที่พร้อมมากที่สุด คือ ความตั้งใจจริงจะแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดแต่ละเรื่องให้ประชาชน ประเทศไทยมีความผาสุก อยู่ดีกินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัย อายุยืน สุขภาพดี

นายมงคลกิตติ์ กล่าวเสริมว่า ถ้าประชาชนเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของพวกเราและเลือกพรรคเราที่มีแนวทางที่ชัดเจน คือ 3ป ปราบปราบ เปลี่ยนแปลง ปกป้อง สิ่งที่เราต้องทำเลยถ้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ในปี 62 และ มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือ สิ่งที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนทันที คือ

วันที่ 1 สั่งการกองปราบปราม ทหาร ปปง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตร กรมศุลกากร ดำเนินการจับกุมเจ้าสัว นักธุรกิจ ต่างๆ ที่หลบเลี่ยงภาษี อาทิ เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่ม ประกอบรถยนตร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อื่นๆ ที่ทางราชการ-ภาคประชาชนมีข้อมูลอยู่แล้วว่าโกงภาษีจำนวนมาก ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง อย่างน้อย 10 ปี บีบต้องชำระภาษีทั้งหมดเลยเอาเงินเข้าคลังหลวงใช้หนี้สาธารณะ ถึง จะออก พรบ.นิรโทษกรรมทางภาษีให้ โดยไม่ต้องรับโทษทางอาญา ถ้าปากแข็งไม่สารภาพติดคุกลืมทั้งตระกูลและยึดทรัพย์ทั้งหมด  วันที่ 2 สั่งการกองปราบปราม ทหาร ปปง จับกุม อดีต-ปัจจุบัน ของ รมต สส สว สนช สปท สปช ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี นายตำรวจระดับสูง นายทหารระดับสูง สรรพากรจังหวัด นายด่านศุลกากร ผอ.แขวง เลขาหน่วยต่างๆ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขต ผอ.รร.แข่งขันสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ นายก อบต จำนวนพอควรที่ทางราชการ-ภาคประชาชนฝ่ายตรวจสอบมีหลักฐานว่าร่ำรวยผิดปกติ ให้จำคุกไว้ก่อน ดำเนินดคีอาญาพร้อมยึดทรัพย์ทั้งหมดทันที ถ้าตรวจสอบว่าโกงเงินมาจำนวน 5-500 ล้านบาท ติดคุกตามกฎหมายเดิม ถ้าสารภาพก็ลดหลั่นไปตามเกณฑ์ แต่ถ้าโกงตั้งแต่ 500-600,000 ล้านบาท ปากแข็ง ไม่สารภาพทั้งที่หลักฐานพร้อมถือว่าไม่สำนึก ให้ประหารชีวิตด้วยการฉีดยาหรือยิงเป้า ผ่านการถ่ายทอดสด หรือ ผ่านเฟสบุ๊คไลด์
วันที่ 3 สั่งการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกกฎหมาย ประกาศให้มาเปลี่ยนธนบัตรใหม่ ของบุคคลทั่วไป ภายใน 30 วัน คนละไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องชี้แจง ถ้าเกินกว่า 5 แสนบาท ขึ้นไป ต้องชี้แจง ถ้าชี้แจงไม่ได้ยึดทั้งหมด แต่ถ้าสารภาพตั้งแต่ต้นว่าเงินชี้แจงไม่ได้ จำไม่ได้ ให้คืนไป 1 ส่วนใน 20 ส่วน ไว้ไปดูแลครอบครัวจะไม่เอาผิดทางอาญา ถ้าพ้น 30 วันแล้ว จะยกเลิกธนบัตรหมายเลขเดิมทั้งหมด

วันที่ 4 สั่งการให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอ ครม มอบ อำนาจ นายกรัฐมนตรี ออกกฎหมายเข้าควบคุมกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นการชั่วคราว เฉพาะที่มีข้อมูลเชื่อได้ว่ามีรับฝากเงินไม่มีที่มาที่ไปในบัญชี 2 หรือ 3 เพื่อให้ กองปราบปรามแผนกคดีอาญาทางเศรษฐกิจ ทหาร ปปง เข้าตรวจสอบและยึดเงินทั้งหมดที่ไม่มีที่มาที่ไปเข้าคลังหลวง ถ้าเจ้าหน้าที่แบงค์หรือผู้บริหารให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลของเจ้าของเงินที่แท้จริง จะลดหย่อนผ่อนโทษให้ตามกฏหมายกำหนด
วันที่ 5 สั่ง ครม เสนอกฎหมายแก้ไขอัตราเงินเดือน ของ นายกรัฐมนตรี ครม สว. สส. ให้ลดเงินเดือน 30% ทันที ส่วน ข้าราชการสังกัด กระทรวง กรม องค์กรอิสระ ศาล อัยการ ตั้งแต่ระดับ 9-10-11 ให้ลดเงินเดือน 15% ทันที จนกว่าสภาพหนี้สาธารณะของประเทศไทยจะไม่วิกฤติ ถ้าพ้นจุดนี้ แล้วประเทศเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายต่อปีงบประมาณ ค่อยเพิ่มขึ้นตามอัตราก้าวหน้าของประเทศ

วันที่ 6 ออกกฎหมายควบคุมและกำหนดราคาสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาร์ม อื่นๆ ให้เกษตรกรมีกำไรหลังหักรายจ่าย ดอกเบี้ย ไม่น้อยกว่า 30% และจะไม่ห้ามปลูกข้าว แต่จะแนะนำการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
วันที่ 7 หนี้สินเดิม อาทิ กยศ. ครู ทหาร ตำรวจ เกษตรกร รัฐบาลมีหน้าที่รวมหนี้สิน ทรัพย์สินและแก้ปัญหา เช่น ตั้ง ธนาคารครูแห่งประเทศไทย ซื้อหนี้ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน สหกรณ์ครูในจังหวัดต่างๆ เจรจาตัดดอกเบี้ยเดิม ค้างจ่าย ผิดค้างชำระ ตัดออกกว่า 40-100% แล้วมากำหนดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.5-3.5% แบบคงที่ลดต้นล ดดอก ช่วงแรกอาจจะหยุดชำระหนี้ช่วงรีไฟแนนซ์ 6-24 เดือน ช่วงตั้งหลัก

วันที่ 8 รัฐบาลสั่งกระทรวงการคลัง จัดงบประมาณเพิ่มเติมหลังจากรีดภาษีคนโกงเข้าคลังหลวงได้พอสมควร ให้เพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนให้นักเรียนกว่า 12 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทันที

ยังมีอีกหลายแนวทางที่พรรคไทยศรีวิไลย์แน่วแน่ตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนทุกคน 66 ล้านคน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำให้สำเร็จในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หลังจากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในปี 2562 “ถ้าเชื่อใจผม ให้โอกาสผม ผมจะทำทันที ”