Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

จิตอาสาชาวออฟโรดมอบสิ่งของเด็กปลูกป่าแหล่งต้นน้ำ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
จิตอาสาชาวออฟโรดมอบสิ่งของเด็กปลูกป่าแหล่งต้นน้ำ

22 กันยายน 2562 เวลา 1400 น
ทำความดีปลูกป่าต้นแหล่งน้ำ โดยกลุ่มออฟโรดฝางแม่อายไชยปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและนายบรรจบ มำขุนทด ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และหน่วยต้นน้ำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จำนวนประมาณ 80 คน ได้ร่วมในการมอบสิ่งของให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบนดอยเวียงผาแล้วพร้อมกันในการปลูกต้นไม้ตามแหล่งพื้นที่ ต้นมะขามป้อม ต้นมะม่วงป่า ต้นนางพญาเสือโคร่ง ทั้งหมดจำนวนประมาณ 500 ต้น บนพื้นที่แหล่งต้นน้ำของขุนเขาดอยเวียงผา เพื่อเป็นการแสดงถึงจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อธรรมชาติเพื่อตัวเราเพื่อประเทศชาติและเพื่อคนที่อาศัยอยู่ที่ต่ำกว่าจะได้มีน้ำใช้ตลอดไปถึงลูกหลาน อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผานี้ที่มีพื้นที่บริเวณ ทั้งหมด 2 จังหวัด คือ อำเภอฝางมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 455.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 284,986 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณค่อนข้างสมบูรณ์ การเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างจะยากลำบากนิดหน่อย ต้องนอนค้างคืนหรือค้างแรมเพื่อชมธรรมชาติ จะมีน้ำตกขนาดกลางมีน้ำตกตลอดปีจะมากในหน้าฝน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติจะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อชมธรรมชาติ ต้องเตรียมทั้งน้ำ อาหาร เครื่องนอน อุปกรณ์กันยุงกันแมลง ซึ่งสามารถขับรถยนต์ขึ้นจนถึงหมู่บ้านดอยเวียงผา หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯและชาวบ้านในพื้นที่ค่อยบริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางชมธรรมชาติและพักค้างแรมบนยอดดอยเวียงผา ที่มีความสูงประมาณ 2,000 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์สูง และจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชนเผ่าลาหู่ ที่ตั้งรกรากบ้านเรือนอยู่มาร่วมจะ80 ปีแล้ว และดำรงอาชีพทำไร่ชา ไร่กาแฟ และปลูกข้าวเพื่อใช้กินเอง อาศัยอยู่รวมกันประมาณ 90 ครอบครัวจำนวนประมาณ 160 คน ในหมู่บ้านนี้มีดีและแปลกกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ปลอดยาเสพติด จะไม่มีการปลูก การผลิต การเสพสารเสพติดโดยเด็ดขาดเพราะผู้นำธรรมชาติหรือผู้ที่เป็นคนนำชาวบ้านอพยบมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นคนที่ไม่ยอมให้ลูกบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด