Reporter&Thai Army

มว.ม. ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับอำเภอบ้านหลวง ส่วนราชการอำเภอบ้านหลวงออกบริการประชาชนตามกิจกรรมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

-เมื่อ 230900 พ.ย.61 กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม. ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับอำเภอบ้านหลวง ส่วนราชการอำเภอบ้านหลวงออกบริการประชาชนตามกิจกรรมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ.ป่าเป๋ย ม.4 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นอภ.บ้านหลวง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ พร้อมกันนี้ มว.ม. ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับปลัดอำเภอบ้านหลวง,จนท.ตร.บ้านหลวง, ประชาชนจิตอาสา จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอบ้านหลวง รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ใดๆ