Uncategorized

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต.วังเมือง ชิงแชมป์ดีเด่นระดับเขต

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต.วังเมือง ชิงแชมป์ดีเด่นระดับเขต

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวันชัย จิตตะ นางขนิษฐา ฉ่ำน้อย นส.ชุติกาญจน์ รักหาญ และนายธนภัทร ภคสกุลวงศ์ ทีมงานกลุ่มอารักขาพืช ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต(ศจช.)ประจำปี 2561 ณ บ้านวังขอน หมู่ 2 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว โดยคณะกรรมการตัดสินมาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก โดยมี นางชะเอม เกษมรัตน์ นวส.ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อปี 56-58 ได้เกิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวอย่างรุนแรงติดต่อกัน ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างยับเยิน เกษตรกรจึงรวมตัวกันเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางชะเอม เกษมรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการชำนาญการ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจนสามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้ตั้งแต่ปี 59-61 ยังไม่เคยเกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูพืชตัวอื่นๆ แต่อย่างใด
ที่ผ่านมามีการจัดประกวด ศจช.มาแล้ว 4 ครั้ง
ปรากฎว่า นครสวรรค์ชนะเลิศ 3 ครั้ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 อีก 1 ครั้ง

 

กณต ทาทิพย์ รายงาน