Uncategorized

วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.39 น ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม และนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะศาสนสถานวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 76,991 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิ

 

นทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อนำจัตุปัจจัยสมทบทุนบูรณศาสนสถานวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวของชาวพุทธศาสนิกชนอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม กล่าวว่า วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ได้ก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์ครั้งแรกเป็น ศูนย์พุทธธรรมนำไทย พาใจเป็นสุข เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ปีมะโรง จากนั้นเมื่อวันที่ 21 ตุตาคม 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีนามว่า “วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวของชาวพุทธศาสนิกชนอำเภออุทุมพรพิสัยด้วย
***********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว