จ.ราชบุรี/คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จ.ราชบุรี​


จ.ราชบุรี/คณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จ.ราชบุรี​

เมื่อวันที่25ก.ค.2562เวลา9.00น.ประชุม​หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น.ที่ห้องประชุม​ ชั้น​ 4​ สำนักงานสาธารณสุข​ จ.ราชบุรี​ นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง.ผวจ.ราชบุรี​ เป็นประธานเปิดประชุม​การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ จ.ราชบุรี​ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ภาคส่วนราชการ​และภาคเอกชน​เข้าร่วมประชุม​ ที่ประชุมได้มีการเสนอแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ​พ.ศ.​2561-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​ประจำปี​ 2562​ ระยะ​ 3​ ปี​ในปีงบประมาณ​6562-2564

ในที่ประชุมเน้นในเรื่องของวัยรุ่นทุกระดับโดยเฉพาะ​วัยรุ่นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา​นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญแก่วัยรุ่นในชุมชนที่ีมีปัญหาทางครอบครัวทั้งนี้การปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมในวัยรุ่นให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของสัังคมและตนเองอันจะเป็นเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของสังคมต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,