พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” พื้นที่อ.สันกำแพง


พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ “ชิม ช้อป ใช้” พื้นที่อ.สันกำแพง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง