ข่าว เพชรบูรณ์

อบรม อาสาสมัคร คปภ ประจำปี 2562

อบรม อาสาสมัคร คปภ ประจำปี 2562 …… วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ สำนักงาน คปภ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาว เพชรรัตน์ อินผล รักษาการหัวหน้า คปภ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มี การอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันบริษัทประกันภัยและเรื่อง พรบ ภาคบังคับกับภาคสมัครใจ และยังชี้แจง ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งมีอยู่ 3 ข้อ
1 เพื่อคุ้มครอง ผู้ที่ใช้รถผู้ที่ขับขี่ และบุคคลที่ 3
2 พรบรถจักรยานยนต์มีค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท ในกรณี เสียชีวิตจะได้รับเงินอีก 35,000 บาทรวมกันไม่เกิน 65000 บาท
3 สวัสดีสงเคราะห์
ในกรณีการทำ พรบ ภาคบังคับ เพื่อคุ้มครองชีวิตในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเรียกว่า ชีวิตร่างกาย อนามัย โดยเฉพาะเรื่องของค่าอนามัยสามารถเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยได้ซึ่งบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกลูกค้าเพราะเขาจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและถ้าหากเกิดในกรณีเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่สำเร็จ ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของ คปภ เพื่อให้เรียกบริษัทมาเจรจาตกลงอีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่เรื่องนั้นถึงศาลแล้วไม่สามารถเจรจาให้ได้
ในกรณีค่าปลงศพ ถ้ารถเป็นฝ่ายถูก จะได้ 300,000 บาท(สามแสนบาท) และในกรณี ที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วย ที่โรงพยาบาล จะมีค่าชดเชยราวันวันละ 200 บาท แต่จะได้ไม่ใเกิน 20 วัน รถที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว พรบ ไม่จ่าย มีอยู่ 2 กรณี
1 แข่งขันความเร็ว
2 ขนยาเสพติด และทำผิดกฎหมาย
คปภ ยังมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ที่จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ หรือทายาท ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น
ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ของประกันภัยและ พรบ มีผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ประมาณ 50 ท่าน สุดท้าย ของการอบรม นางสาวเพชรรัตน์ อินผล ได้บอกกับผู้ที่ เข้ามาอบรม ให้ไปชี้แจง ให้กับชาวบ้าน และผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องกฎหมาย หรือ บอกให้เขามาติดต่อที่ คปภ โดยตรงก็ได้ และยังบอกว่าให้ช่วยกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ เมาไม่ขับ ในช่วงใกล้วันสงกรานต์ ที่จะถึงนี้