Uncategorized

จังหวัดตราด – อำเภอเกาะกูด ถวายเทียน พรรษาให้แก่่วัดเพื่อสืบสานตามประเพณีไทย

จังหวัดตราด – อำเภอเกาะกูด ถวายเทียน
พรรษาให้แก่่วัดเพื่อสืบสานตามประเพณีไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น. นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล
นายอำเภอเกาะกูด ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอเกาะกูด จังหวัดคราดนายพีระวัฒน์ กล่าวว่า งานประเพณี
แห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความรักสามัคคี งานแห่เทียนพรรษา จึงเป็นงานที่ทำให้คนวัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสสัมผัส กับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ สวยงาม ซึ่งคาดหวังได้ว่า ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล
โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะกูดร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์อำเภอเกาะกูด