ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ผู้ว่าร้อยเอ็ดปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อกวาดล้างยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้าม /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลร์IT/MOITC/nuk-0817082129-รายงาน

ผู้ว่าร้อยเอ็ดปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อกวาดล้างยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้าม

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลร์IT/MOITC/nuk-0817082129-รายงาน

วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) เวลา 05.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายในการกวาดล้างยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยในการตรวจค้นครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่ 27 สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ในพื้นที่ในการดำเนินการตรวจค้นหาสิ่งเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้ามต่างๆ ภายในเรือนจำ และกวาดล้างพื้นที่ที่อาจมีการซุกซ่อนสิ่งของต่างๆ ที่ผิดกฎหมายภายในเรือนจำ
2.เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการลักลอบกระทำหรือวางแผนที่จะกระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมผู้ต้องขังและขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของราชการ


โดยผลการปฏิบัติจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจำ และจากการสุ่มตรวจสารเสพติดผู้ต้องขังจำนวน 50 ราย ไม่พบว่ามีสารเสพติด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ