นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เปิดสำนักงาน องค์กรไฮฮุย ไทย-จีน ( เชียงใหม่ ) ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จับมือภาครัฐฯช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน ทุกมิติฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เปิดสำนักงาน องค์กรไฮฮุย ไทย-จีน ( เชียงใหม่ ) ซึ่งเป็นองค์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จับมือภาครัฐฯช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน ทุกมิติฯ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 พลเอก ธนา จารุวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด สำนักงาน องค์กรไฮฮุย (Haihui) ไทย – จีน องค์กร เพื่อแสวงหาความร่วมมือภายใต้แนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ระหว่างภาครัฐ-และองค์เอกชน ไทย-จีน ขึ้น ณ เลขที่ 3/1 ซอย 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโดย มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน โดยมีนายปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผู้อำนวยการ ไฮฮุย ประเทศไทย ( สำนักงานเชียงใหม่ ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของ การตั้งสำนักงานไฮฮุย ในประเทศไทย ซึ่งมี รศ.ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล อดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต ได้บรรยายถึงความเป็นมาของการก่อตั้งองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ในงานเปิดสำนักงาน ไฮฮุย ในครั้งนี้ แขกผู้เกียรตินานาประเทศ อาทิตเช่น นางยีลีม่า ตัวแทนจาก มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นมณฑลที่เจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน อันดับหนึ่งของจีน ตัวแทน สมาคมการไทย-จีน ส.ส.จากประเทศ เมียร์มา จิตรอาสาจากประเทศแถบยุโรป อเมริกา สำหรับไทย ได้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายอำเภอเชียดาว นักวิชาการ นักธุรกิจเอกชน ในเมืองเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน.

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดสำนักงาน องค์กร ไฮฮุย ประเทศไทย ในครั้งนี้ ได้มีการกำหนด ปาฐกถาพิเศษ จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้ Mr. Chen Taiyong ผู้อำนวยการองค์กรไฮฮุย ประเทศจีน ได้พูดถึงหัวข้อ องค์กรพัฒนาเอกชนจีนในโครงการ “แถบและเส้นทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21” “Belt and Silk Road Initiative นายปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผู้อำนวยการมูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน พูดใน หัวข้อ ความเชื่อมโยงของมูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดนและโครงการเส้นทางสายไหมของจีนในศตวรรษที่ 21 พลเอกธนา จารุวัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก พูดในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ”

นายปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผู้อำนวยการ ไฮฮุย ประเทศไทย ( สำนักงานเชียงใหม่ ) เปิดเผยว่า องค์กร ไฮฮุย ประเทศไทย นั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ไฮฮุย ประเทศจีน ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประกำไร หรือผลประโยชน์แต่ประการใด ๆ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานควบคู่กับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งทำงานด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม อาชีพ พี่น้องประชาชน ที่ขาดการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐฯไม่เพียงพอ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ปศุสัตว์ สุขภาพอนามัย การศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านอำเภอนั้น ซึ่งการทำงานแต่ละอย่างจะประสานกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของ องค์กร ไฮฮุย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับ องค์กรภาครัฐฯ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่จะติดต่อเพื่อประสานงานกับ องค์กร ไฮฮุย สำนักงานเชียงใหม่ สามารถติดได้ที่ ณ เลขที่ 3/1 ซอย 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5000 โทร 081-992-774 ,093-1697-565 ในเวลาทำการ.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////