Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.แม่ริม กกล.รส.จ.เชียงใหม่ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่, กกล.รส.จ.เชียงใหม่, อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่, ทสจ.เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ชม., สาธารณสุข จว.ช.ม., ท้องถิ่น จว.ช.ม. , ฝ่ายปกครอง อ.แม่ริม , ทต.ริมเหนือ และ ทต.ขี้เหล็ก เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม

27ก.พ.62 ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.แม่ริม กกล.รส.จ.เชียงใหม่ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เชียงใหม่, กกล.รส.จ.เชียงใหม่, อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่, ทสจ.เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ชม., สาธารณสุข จว.ช.ม., ท้องถิ่น จว.ช.ม. , ฝ่ายปกครอง อ.แม่ริม , ทต.ริมเหนือ และ ทต.ขี้เหล็ก เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อ.แม่ริม เพื่อการแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์คลีนลอนดรี แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 257 หมู่ 5 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จว.ช.ม. และ บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.ขี้เล็ก อ.แม่ริมฯ ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง มีการจัดการเรื่องมลพิษทางอากาศ และ การบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดี พร้อมขอความร่วมมือในการป้องกันและลดฝุ่นละออง ควัน และมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี