Uncategorized

พังงา/รวมพลังจิตอาสากว่า 2,000 คนร่วมใจทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติฯ

พังงา/รวมพลังจิตอาสากว่า 2,000 คนร่วมใจทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเหล่าจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดพังงา ร่วมแต่งเสื้อเหลือง และชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจที่ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และถนนสายพังงา-ทับปุด ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีส่วนราชการ และพสกนิกรชาวพังงา จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหลายภาคส่วนได้นำอุปกรณ์การทำความสะอาด พร้อมทั้งเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการตกแต่ง ปรับปรุง สถานที่ให้สะอาด สวยงาม และชวนมองนายสิทธิชัย ศักดา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศ กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกัน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวพังงา ในการพร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530