Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ชัยชาญ สีหะวงษ์ ร้อย ทพ.๓๒๐๙ จัดกำลังพล ร่วมกับ

เมื่อ ๒๗ ส.ค.๖๑ ,๐๙๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.ชัยชาญ สีหะวงษ์ ร้อย ทพ.๓๒๐๙ จัดกำลังพล ร่วมกับ นายเสน่ห์ แสนโสภา กำนัน ต.บ่อเกลือใต้ฯ ,จนท.ปกครอง อ.บ่อเกลือฯ และราษฎร บ.บ่อหลวงฯ ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยให้กับ นายไหล จอมหล้า อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๘ ม.๑ บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จว.น.น. ซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพัง และเป็นผู้ยากไร้อยู่ในสภาวะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างจากที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน ขณะรายงานยังไม่แล้วเสร็จ (ใช้เวลาการสร้าง จำนวน ๕ วัน ) เหตุการณ์ทั่วไปปกติ