Uncategorized

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เปิดโครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายคืนชีวิต พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่างช่วยชีวิต

แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เปิดโครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายคืนชีวิต พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่างช่วยชีวิต
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายคืนชีวิต และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่างช่วยชีวิต และที่ ด้านหน้าแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และกู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรม


นายพงศกร จุลละโพธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กล่าวว่า ข้อมูลสถิติของกรมทางหลวงในปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 84,405 ราย มีผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 8,369 ราย ทั่วประเทศและมีผู้บาดเจ็บเป็น จำนวน 71,541 ราย ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยหากแต่ปัจจัย หากแต่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบของยานพาหนะ โดยยานพาหนะรุ่นเก่า ที่เป็นหลอดไฟท้ายแบบไส้ เช่น หลอดไฟฟ้าท้ายชำรุด ทำให้รถที่ตามมามองไม่เห็น เป็นต้น แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบของยานพาหนะรุ่นเก่าที่เสื่อมหรือหมดสภาพการใช้งาน จึงได้จัดตั้งโครง “การเปลี่ยนหลอดไฟท้ายคืนชีวิต” ขึ้น โดยมีแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และกู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด เป็นหน่วยดำเนินการ ตั้งแต่กันยายน 2561 – เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นเก่าที่ใช้หลอดไฟแบบไส้ เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน


นายพงศกร จุลละโพธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยกู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ดเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านอุบัติเหตุบนทางหลวง ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น รุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก มีหลายกรณีที่ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที จะสามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในการช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ตระหนักถึงการลดความสูญเสียชีวิตลง จึงสนับสนุนให้กลุ่มจิตอาสามีความตั้งใจจะช่วยสังคมให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ แขวงทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อ จัดหาสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ตัดถ่าง ซึ่งเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสามัคคีขึ้น ในครั้งนี้

////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด