Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามความเดือดร้อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามความเดือดร้อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
/สมนึก/รายงาน/0817082129-

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองเม็ก ม.8 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ,ม.7 บ.วังชัย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง ,ม.7 บ.หนองโน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก และ บ้านบัวแดง ม.1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน และ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมือง ซึ่งขณะนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนแต่อย่างใด

พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลข่าวสารทางโซเชียล และการกระจายข่าวสารอันเป็นเท็จ ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ และสังคม ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

—///—สมนึก บุญศรี/รายงาน/.817082139-

ปชส.มทบ27-ภาพ