ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดประเพณีบุญบั้งไฟแสนตำบลชมสะอาด ขอฝนก่อนทำนาตามประเพณี 

28 พฤษภาคม 2567  ที่ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กษฯพร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์ พลเยื่อม อดีตรอง ผวจ ร้อยเอ็ด คณะทำงานฯ สจ. ร่วมเปิดประเพณีบุญบั้งไฟก่อนทำนา ที่ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 โดยการดำเนินงานของ นายวิชัย ทิพวัน นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาดและคณะ พร้อมด้วย สท. ทต. นายทองม้วน พันธ์ศรี กำนันตำบลฯ ส่วนราชการ สถานศึกษา ผอ.ประพันธ์ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมชนชมสะอาด ชมรมฯ ผู้นำชุมชน คหบดี พี่น้องชาวตำบลชมสะอาด 9 หมู่ วันนี้เป็นวันแห่บั้งไฟ วันถัดไปเป็นวันจุดบั้งไฟแสน 7 บั้ง ที่บ้านหนองมะแซว หมู่ 9


นายวิชัย ทิพวัน นายกเทศมนตรีตำบลชมสะอาด กล่าวรายงานว่า ทต.ชมสะอาด มีวิสัยทัศน์ “พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานวัฒนธรรม”พื้นที่ตำบลชมสะอาด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 ซึ่งห่างจากอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับ3ตำบลอ.เมยวดี อ.โพนทอง และะอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลมีพื้นที่ทั้งหมด 23,125 ไร่ หรือเนื้อที่ทั้งหมด 37 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,339 คน ครัวเรือน 1,314 ครัวเรือน เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแดง ห้วยแก้งกอก ห้วยไผ่ ห้วยมะแซว นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ทั่วทั้งตำบล ฉะนั้นพื้นที่โดยทั่วไป จึงเหมาะสมแก่ การทำเกษตรกรรมซึ่งได้แก่ การทำนา ทำไร่และการปลูกพืชผัก เป็นต้น

การจัดงานประเพณีการทำบุญบั้งไฟ บุญเบิกบ้าน หรือการขอฝน ประจำปี 2567 ซึ่งสืบสานกันมาจากบรรพบุรุษ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาลผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข ประเพณีการทำบุญบั้งไฟมีกิจกรรมรวมหลายอย่างด้วยกัน เช่น การทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะมีประเพณีการแห่บั้งไฟ ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะเตรียมการทำบั้งไฟและจัดชายหนุ่มหญิงสาว คนเฒ่า คนแก่ไว้ร่วมชบวนแห่มีการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งปีนี้แบ่งกลุ่มจัดขึ้น 4 ขบวน ได้จัดให้มีขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม และจุดบั้งไฟแสน 7 บั้งบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนฟ้า ให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณ เทศบาลตำบลชมสะอาด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สถานศึกษา วัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ องค์กร คหบดี ชมรมเครื่องเสียงฯ


ดร.เอกภาพ พลซื่อ ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดว่า ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่นำยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นความดีงาม และยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย เราเป็นอำเภอเล็กแต่ความสามารถไม่แพ้ใคร บ้านเมืองกำลังพัฒนาตอนนี้ได้ถนน4เลนและจะให้มีตลอดสาย มีงบพัฒนา กว่า 80 ล้านบาท ได้ติดตามโครงการสร้างสะพานข้ามลำน้ำยังจุดบ้านชมสะอาด กรมทางหลวงชนบทพร้อมเข้างบปี68 และได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย ขอให้ทุกท่านจงรักษาความดีงามอันนี้เอาไว้ตลอดไป และพยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงาม ความสุขสวัสตีและความเป็นสิริมงคล ก็จะบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย

สมนึก บุญศรี  รายงาน