ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผีเสื้อโชว์สีสันสวยงาม ในอุทยานสวนรุกขชาติพะเยา หนึ่งปีมีครั้งเดียว

29 พฤษภาคม 67  ที่เขตป่าไม้ อุทธยานสวนรุกขชาติบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่มีป่าไม้นาๆพันธ์ุและมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะมีสัตว์ต่างๆออกมาหากิน และจับคู่ผสมพันธุ์ตามแหล่งน้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับผีเสื้อนาๆพันธ์ุที่บริเวณสวนรุกขชาติบ้านถ้ำได้พากันบินออกมาหากินตามแหล่งน้ำดินโป่งเพื่อเป็นอาหารและออกมาจับคู่ผสมพันธ์ุหนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่จะได้ดูผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ที่จะมาอวดโฉมในช่วงหน้านี้ของทุกปี

นายศรีรัตน์ มูลเทศ อายุ 72 ปี ชาวบ้านดูแลสวนรุกขชาติกล่าวว่า ผีเสื้อบริเวณสวนรุกขชาติบ้านถ้ำ จะมีให้ชมมากหลายพันตัวและหลายชนิด ช่วงเดือน พ.ค. เป็นช่วงฤดูฝนจะมีผีเสื้อเหล่านี้ออกมาบินเล่นจับคู่ตอมดอกไม้เพื่อหาน้ำหวานเพียงอย่างเดียว แต่ผีเสื้อตัวผู้นั้นจะออกมาหากินเกลือแร่ และแร่ธาตุต่างๆ ตามดินโป่งตามพื้นดิน ตามซากสัตว์ ซากผลไม้ รวมไปถึงมูลสัตว์ด้วย และจะมีมากโดยเฉพาะตามริมลำธารที่ชื้นแฉะ หากมีแสงแดดจัดจะดูได้เกือบตลอดวัน แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงจะเป็นช่วงเวลาการชมที่เหมาะสมที่สุด และไม่ร้อนมาก  จะมีฝูงผีเสื้อพากันบินเล่นกันอย่างสวยงาม

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี  รายงาน