ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคใต้ มอบเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือชาวมูโนะ จ.นราธิวาส

สว.พบประชาชนภาคใต้ มอบเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือชาวมูโนะ จ.นราธิวาส

วันที่ 28 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ และนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการโครงการฯ

เป็นผู้แทนมอบเงินจากการร่วมกันสมทบของคณะกรรมการฯ จำนวน 100,000 บาท ให้กับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปมอบสมทบกองทุนฟื้นฟูมูโนะ กรณีเกิดเหตุโกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน