ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต 13)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต 13) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะประดับ และคณะอนุกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชติเรืองสกุล รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน กล่าวต้อนรับ และนางปราณี หวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเนิน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยผูบริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภายหลังจากรับฟังการรายงานสรุป ภาพรวมของโครงการฯ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ ณ จุดต่างๆ ดังนี้
– จุดที่ 1 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองขวาง ณ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา คณะได้สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ทำด้วยหินทรายอายุกว่า 1,200 ปี ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ชม การแสดง​ของท้องถิ่นและชิมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์
– จุดที่ 2 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตะคองหลง ณ บ้านตะคองหลง หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้เดิน ชมการอนุรักษ์อาคารทการรถไฟสถานีสูงเนิน ชมบรรยาศนวัตวิถีการท่องเที่ยวริมน้ำและการล่องแพ ชมลำตะคองที่สะพานดำ และถ่ายรูปเช็คอินที่จุดล่องแพ
ในการเยี่ยมชมจุดต่างๆ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ เขต 13 ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการ และขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน