ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน1,145,000บาท /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท. สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน1,145,000บาท

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

คลิปVDO:พิธีมอบโดยวันชัย ผวจ.รอ.ประธาน

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวรายงาน และนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เบิกตัวผู้มีอุปการคุณเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัว ที่ได้บริจาคทรัพย์สินทรัพย์สิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพัฒนาระบบบริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สมควรได้รับความสรรเสริญ ชื่นชมจากสังคม


ดังนี้1. กลุ่มบริษัทไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ด จำนวน 500,000 บาท
2. บริษัทร้อยเอ็ดพลาซ่า จำกัด จำนวน 200,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด จำนวน 200,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ โฮลเซลส์ จำนวน 200,000 บาท
5. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30,000 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยกลการร้อยเอ็ด 10,000 บาท 7. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 5,000 บาท

—///—ชมรมสื่อออนไฃน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธานชมรมฯ/0817082129-ข่าว

CR:อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด