Uncategorized

ร้อยเอ็ด”รถปั้นจั่น”ลุยงาน“ บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

ร้อยเอ็ด”รถปั้นจั่น”ลุยงาน“ บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!!

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร 9

 

ในวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. ประชาชนจิตอาสาผู้นำชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสาประชาชนชาวชุมชนบ้านโนนสวรรค์ 25 คนพร้อม วันนี้ขุดลอกวัชพืชหนองหญ้าม้าได้รับการสนับสนุนแรงงานจากชลประทานร้อยเอ็ด 12 คน อบต.โนนรังสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและได้รับการสนับสนุนรถปั้นจั่นมาชักลากวัชพืชผักตบชวาจากเจ้แดงบ้านโนนรัง 1 คัน/อบจ.ร้อยเอ็ด 8 คน
อสม.ตำบลโนนรังสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯพร้อมแม่ครัวประกอบอาหารฯพร้อมลุยงานเต็มที่ฯ

 

การขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด *(นั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ)จิตอาสาสนับสนุนด้านแรงงานนั้นจากหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมกันทุกวันจนการขุดลอกวัชพืชผักตบชวาคลองหนองหญ้าม้าจะเสร็จสิ้นโครงการฯ

การปฏิบัติงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี.

(สามัคคี วินัย ใส่ใจประชาชน ประสานคุณธรรม)

 

________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๑ Smart city รายงาน