ข่าวรัฐสภา

วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมในโครงการฯ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในนามประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชนชน ณ จังหวัดนราธิวาส ภายในงานมีเวทีเสวนา หัวข้อ “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา และหัวข้อ “การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส” โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชนในจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน