วันจันทร์ ที่ 9 เดือนธันวาคม คศ.2019

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรม”กำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก

เหยี่ยวข่าวโนนรัง

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย

เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรม”กำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก

วันพุธที่(27พฤศจิกายน2562) เวลา 09.00 น.ณ วัดป่าธาราวิเวก ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดท่านนายอำเภอโพธิ์ชัย, หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนว
พระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัย พี่น้องจิตอาสาประกอบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก เพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดสะอาดน่าดูมอง สวยงาม ตลอดจนจัดกิจกรรมของวัดได้ให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน สืบสานรักษาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ที่ทนทั้งหลายได้มาชุมนุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ณที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ”จิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์
และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด ของบ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ ผมหวังว่า
การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี สร้างความรัก ความสามัคดี มีความเสียสละ
สำเร็จตามเป้าหมาย และขอให้ท่านทั้งหลายทำงาน ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย
ขอขอบคุณจ้าหน้ที่ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรม บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการจิต
อาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก.

_______________
คณิต ไชยจันทร์/บพิตร จำปา/ภาพ-ข่าว-ศรีไพร ทูลธรรม-จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน