ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 แดนใต้สัมพันธ์

2 มิถุนายน 2567  นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอเมืองปัตตานี ผอ.ศปก.อ.เมือง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 แดนใต้สัมพันธ์ ประจำปี ๒2567  ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงศักยภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างโอกาสให้กับตัวเองต่อไป

พร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์เพื่อให้กำลังใจแก่นักกีฬา โดยมี พันเอกศิลปชัย บำรุงกิจ กรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กรมพละศึกษา อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี คณะครู นักกีฬา กองเชียร์ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน