ข่าว ชลบุรี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยวชม ร.ล.จักรีนฤเบศร พักผ่อนวันหยุด วันเฉลิมพระชมพรรษาพระราชินีสุทิดาฯ

3 มิถุนายน  67 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ บรรยากาศการท่องเที่ยว พบว่า มีประชาชนพาบุตรหลานเดินทางมาเยี่ยมชม ร.ล.จักรีนฤเบศร ที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กันอย่างมีสีสัน

ทั้งพบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวมีทั้งเดินทางมาด้วยรถส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ รวมทั้งรถสองแถวรับจ้างทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความคึกคักขึ้นไปด้วยเพราะผู้ประกอบการได้ทำมาค้าขายและบริการนักท่องเที่ยว

เก่ง ณ สงขลา รายงาน