Uncategorized

สตูล พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำไม่เอา บริษัท RPS

สตูล พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำไม่เอา บริษัท RPS

วันนี้4มิ.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าเลขที่ 104/6 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล เจ้าหน้าที่พนักงานทุกฝ่ายที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สตูล ประมาณ 30 คนชุมนุมเชิงสัญญาลักษณ์ แต่งชุดดำออกมาเข้าแถวและเอามือไขว้หน้าอก มีการติดป้ายสีดำ “คัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นบริษัท” ที่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้า ใช้เวลาในการชุมนุม ประมาณ 30 นาที และแยกย้ายเข้าไปปฏิบัติงานบริการประชาชนตามปกติ

การแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นบริษัท R.P.S.ซึ่งเป็นบริษัทที่จะตั้งขึ้นโดย กองทุนทุนอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน ถือหุ้น ร้อยละ 51 การไฟฟ้าภูมิภาค ถือหุ้น ร้อยละ 24.5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือหุ้น ร้อยละ 24.5 โดยจะนำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพื้นที่ 3 จชต. ไปรวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทR.P.S.ผลิตไฟฟ้าและขายให้ผู้ใช้ไฟโดยตรง

ทั้งนี้ ในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาค ต้องโอนผู้ใช้ไฟ ประมาณ 5 แสนรายของ 3 จชต. ให้กับบริษัท RPSโดยหุ้นในส่วนของกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 51 จะโอนให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

คือ วิสาหกิจชุมชนจว.ย.ล., วิสาหกิจชุมชนป.น., และ วิสาหกิจชุมชนน.ธ. ซึ่งมีโรงไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพอยู่เดิม ประมาณ 112.5 เมกกะวัตต์ อยู่ในความดูแล อนาคตอาจจะก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นของวิสาหกิจชุมชนเอง

ในเดือน มิ.ย. 61 ปัจจุบัน ทั้ง 3 ฝ่าย(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หรือ ศอ.บต.) ) จะลงนาม MOU เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือน ก.ย. 61 และเริ่มแปรรูป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ 3 จชต. ให้เป็นบริษัทชื่อ R.P.S เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จชต.ต่อไป

จึงทำให้ พนักงานการไฟฟ้าต่างไม่สบายใจ หากโครงการนี้สำเร็จจะทำให้พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ 3 จชต.ประมาณ 600 คน ตกงาน อีกทั้งยังกังวลถึงอนาคตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หากถูกแปรรูป จึงได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเชิงสัญญาลักษณ์ ดังกล่าว

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล