Uncategorized ข่าว พะเยา

ม.พะเยา จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ม.พะเยา จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการธรรมะสุขใจเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายพวงมาลัยและน้ำปานะ และได้รับความเมตตา จาก พระครูวินัยธร วรงคต วิริยธโร หรือ หลวงตาม้า เป็นองค์บรรยายธรรม นำสวดมนต์พร้อมแสดงธรรมเทศนา และฝึกการปฏิบัติธรรมให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาร่วมกิจกรรมเจริญจิตภาวนาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมตั้งโรงทานข้าวต้ม กระเพาะปลา น้ำดื่ม น้ำเต้าหู้ ขนมต่างๆ เพื่อแจกให้กับผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา