Uncategorized

สนช.ลงพื้นที่ถกปัญหาชาวบ้าน ชาวบ้านเผย ยาเสพติดระบาดหนัก วอนรัฐแก้ไขด่วน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สนช.ลงพื้นที่ถกปัญหาชาวบ้าน ชาวบ้านเผย ยาเสพติดระบาดหนัก วอนรัฐแก้ไขด่วน

05-08-61นราฯสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช)ลง…
นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช) ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะและได้เป็นประธานเปิดโครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถิไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีนายยะยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โดย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การลงมาพบกับประชาชนในครั้งนี้เพื่อมารับทราบถึงปัญหาวิถีความเป็นอยู่ และการทำอาชีพของคนในชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหายาเสพติดที่ระบาดหนักในทุกพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อมาติดตามดูการบริหารงบประมาณหมู่บ้านละ 2 แสนบาท โดยกองทุนหมู่บ้านประชารัฐที่มอบให้แต่ละหมู่บ้านว่าได้บริหารกันอย่างไรบ้าง ว่าสอดคล่องกับนโยบายที่รัฐบาลมอบให้หรือไม่ หรือ ได้เอางบประมาณก้อนนี้ไปทำศาลาที่พักหรือไปสร้างถนนเป็นต้น มันไม่ได้เป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนแม้แต่น้อยจึงไคร่วอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงบดังกล่าว ควรจะจัดสรรค์อาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป หลังจากนั้นได้เปิดโอกาศให้กับชาวบ้านเพื่อพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยมีอดีตสมาชิก อสม.(สงวนออกนาม)ท่านหนึ่งได้ยืนขึ้นพูดคุยสะท้อนถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้านั้น คือ ปัญหายาเสพติด ทำให้เกิดอาชญกรรม มีการลักเล็กขโมยน้อย เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีงาน และ ไร้การศึกษา ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนในครอบครัวและชุมชนนั้นๆอเราอย่ามาทิ้งภาระให้กับหน่วยงานรัฐให้มารับผิดชอบฝ่ายเดียว ทุกคนทุกฝ่าย ควรช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ลูกหลานของตัวเราให้มากกว่าเดิม เราและทุกคนในชุมชนคือพ่อและแม่ที่ต้องคอยสอดส่องดูแลและคอยตักเตือนเพื่อไม่ให้ลูกหลานเดินผิดทางตามลักษณ์คำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งทุกวันนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแทบทุกซอก ทุกมุม รัฐต้องแก้ปัญหาปราบปรามจับกุม มาดำเนินคดีกับผู้ค้า ให้เด็ดขาด ส่วนทุกคนต้องดูแลบุตรหลาน อย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด จึงจะแก้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด ที่สร้างปัญหาต่อสังคมได้