Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

(มีคลิป) “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 จ.นครสวรรค์

“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว” รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 จ.นครสวรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้เปิดรับรายงานตัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และส่งเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่โดยแบ่งเฉลี่ยให้หน่วยในพื้นที่ ทั้งหมด 38 หน่วย กองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในน้องคนเล็ก โดย พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางตรวจการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/ 66 ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 31, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอีกด้วย

ทั้งนี้ พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยต่างๆ ที่เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครูฝึกทหารใหม่และน้องๆ ทหารใหม่ทุกนายที่เข้ารับการฝึกในผลัดที่ 2/66 นี้ อย่างเป็นกันเอง ตามที่กองทัพบกได้กล่าวไว้ว่า “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว”.

ทรงวุฒิ ทับทอง