Uncategorized

ชาวบ้านจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันถางป่า เก็บเศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมตามสองข้างทาง และดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงหน้าฝน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา

ชาวบ้านจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันถางป่า เก็บเศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมตามสองข้างทาง และดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงหน้าฝน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา

ชาวบ้านจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมด้วย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ ,นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาลาย และผู้นำชุมชน รวมกว่า 300 คน โดยการนำของ นายอภิชาติ เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ นำมีด จอบ เสียม ไม้กวาด เครื่องตัดหญ้า ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ถางป่า เก็บเศษขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมตามสองข้างทาง บนถนนสายบ้านหนองกุ่ม – คลองปลาหมอ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร พร้อมทั้งช่วยกัน ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด ถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูฝน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายณัฏฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทองขาว จำกัด ร่วมนำยางมะตอยสำเร็จรูป เครื่องจักร และพนักงาน เข้าร่วมกับชาวบ้าน ซ่อมแซมผิวถนนจราจรจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 5 – 8 – 9 – 10 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง ที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ และยังใช้สำหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปสู่ท้องตลาด อีกทางหนึ่งด้วย
ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า ถนนสายนี้ มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และยังเป็นเส้นทางลัด สำหรับเดินทางไปยังอำเภออื่นอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะช่วยให้ชาวบ้าน มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ส่วนหนึ่งยังทำให้ภูมิทัศน์ทั้งสองข้างทาง มีความสวยงาม สะอาดตา และที่สำคัญ จะทำให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

ราเมธ บงแก้ว /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์