ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) มะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กและเยาวชน 500 คน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV )ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ที่ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ประมาณ 8,000 รายต่อปี เสียชีวิต 4,500 รายต่อปี หรือวันละ 8 ถึง 10 ราย กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบาย Quick win 100 วัน รณรงค์เร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ ตั้งแต่ 11 ถึง 20 ปี ทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษาให้ครบถ้วนภายใน 100 วัน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ขึ้นสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV) และเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน เพื่อมุ่งหวังในการลดการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูและนักเรียน จำนวนกว่า 500 คน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส.-ร้อยเอ็ด/ภาพ