Reporter&Thai Army

“ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของ พร้อมกำลังใจให้ จ่าชาติ ทหารจิตอาสาทัพภาค 3 เทวดาของชาวดอย

“ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของ พร้อมกำลังใจให้ จ่าชาติ ทหารจิตอาสาทัพภาค 3 เทวดาของชาวดอย

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริที่จะมอบสิ่งของให้กับกำลังพล คือ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วย จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เป็นทหารที่มีจิตอาสาใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทุกข์ยาก ผู้ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนให้ ทหารจิตอาสา อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม เป็นต้น จำนวน 310 ชิ้น ซึ่ง จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ได้ใช้ Facebook โพสต์ถึงคนใจบุญทั้งหลายได้รับรู้ถึงความต้องการของคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อาหารการกินก็มีปริมาณจำกัดจนไม่เพียงพอต่อครอบครัวและเด็กๆ ซึ่งในช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยหรือในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอากาศจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากกว่าใน กรุงเทพมหานครฯ หรือเมืองใหญ่ และแน่นอนผลการตอบรับนั้นมีมาด้วยดีโดยตลอด ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ฝากให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ร่วมกันรักษาต้นไม้แหล่งต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ ลานกาแฟ Coffe Patio กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

บนดอยเริ่มหนาว #ต้องการ ผ้าห่ม เสื้อผ้า หมวก จำนวนมาก
#__การเดินทางในแต่ละครั้ง จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ต้องเผชิญกับสภาพของถนนเส้นทางที่ความยากลำบากเพราะสภาพเป็นโคลนตม ถนนดินลูกรัง ระยะทางเข้าไปยากลำบากต้องใช้รถกระบะที่มียางสมบูรณ์เเบบ อย่างรถคู่ใจ ยานพาหนะที่เป็นเหมือนสะพานบุญต่อลมหายใจให้ชาวบ้าน เด็กในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นทุกปี อยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากจะมอบผ้าห่มแล้ว จ่าชาติ สะพานบุญแห่งสามเงา ก็ร่วมพูดคุยและมอบเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านได้อุ่นใจอีกด้วย รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารสักเพียงใด จ่าชาติ จะนำสิ่งๆนี้ไปสร้างความสุขให้กับชาวบ้านและเด็กๆ บนดอยอยู่เสมอ คือการนำหนังกลางแปลง ที่หล่นหายในยุค 4.0 ไปฉายภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่สนุกสนานให้แง่คิดที่ดีอยู่ตลอด ถ้าพูดถึงหนังกลางแปลง คงทำให้นึกถึงสมัยเด็กๆ และย้อนกลับไปสู่อดีต เนื่องจากปัจจุบันหาชมได้ยาก และเริ่มลดน้อยลง แต่บรรยากาศเหล่านี้กลับมาให้ประชาชนได้สัมผัสกันอีกครั้ง บนดอยสูงหมู่บ้านทุรกันดาร โดย จ่าชาติ ถือเป็นเสน่ห์ที่หาดูได้ยาก

ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พบว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงในภาคเหนือประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น และ ส่วนหนึ่งขาดแคลนผ้าห่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะพออยู่ พอกิน และด้อยโอกาส เพื่อใช้บรรเทาความหนาวที่เย็นลงทุกวัน จ่าชาติและผู้ใจบุญร่วมกันออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในหุบเขา

….ลมหนาวที่พัดผ่านมา นอกจากจะนำความเย็นยะเยือกมาให้พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลได้สัมผัสแล้ว ยังพัดพาโอกาสให้เราที่อาศัยอยู่บนพื้นราบ ในเมืองใหญ่ ตึกสูง ได้แสดงน้ำใจ ความรัก ความห่วงใยต่อกัน รวมทั้งโอกาสขององค์กรภาคธุรกิจในการทำหน้าที่ที่มีความหมายในการดูแลสังคม ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ กิจกรรมที่โครงการแบ่งปันน้ำใจผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ของ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ ด้วยกัน ในการช่วยดูแลและส่งมอบความช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ กับ ทหารจิตอาสา ทหารพระราชา จ่าชาติ ….วีรชาติ ศิริสอ….. เทวดาของชาวดอย