Reporter&Thai Army Uncategorized

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาลำน้ำ คูคลองถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาลำน้ำ คูคลองถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พันเอก ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน