ข่าว พะเยา

พะเยา พะเยา หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 อยู่ที่ 136 ไมโครกรัม

พะเยา พะเยา หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 อยู่ที่ 136 ไมโครกรัม

วันที่ 15 มี.ค 62 สถานการณ์หมอกควันมีค่าเพิ่มมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 136ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 246 ไมโครกรัม เนื่องจากยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในวันนี้สูงที่สุด

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา หลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนั้นยังพบว่ามีหมอกควันจากพื้นที่อื่นเข้ามาสมทบอีก ทำให้ค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน และถือว่าสูงที่สุดในภาคเหนือสำหรับวันนี้

 

พิษหมอกควันที่มีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 136 ไมโครกรัมค่า PM 10 อยู่ที่ 169ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 246 ไมโครกรัมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแพทย์สาธารณสุขแนะนำให้งดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งในช่วงนี้ และควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะหมอกควันหากต้องทำกิจกรรมในที่โล่ง

https://youtu.be/6xPPdNmnIEI