Uncategorized

ชาวบ้านในอำเภอบางกรวยสุดทนรถพ่วงบรรทุกดินขับรถเร็ว ดินร่วงเต็มถนน ไม่ปกคลุม ฝ่ายปกครองนำกำลังสกัดจับไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่สนใจ

ชาวบ้านในอำเภอบางกรวยสุดทนรถพ่วงบรรทุกดินขับรถเร็ว ดินร่วงเต็มถนน ไม่ปกคลุม ฝ่ายปกครองนำกำลังสกัดจับไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่สนใจ
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 17 สิงหาคม 2561
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนว่ามีกลุ่มรถบรรทุกพ่วงมาวิ่งในถนนบางกรวย-จงถนอม .บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ที่เอารถมาวิ่งโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดจนทำให้ดินที่บรรทุกมาร่วงหล่นเต็มถนนและขับรถ
เร็ว โดยไม่สนใจในความปลอดภัยของประชาชน
นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ
ได้สั่งการให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงจัดกำลัง อส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนนทบุรี
ตั่งจุดสกัดเพื่อตรวจจับรถบรรทุกสิบล้อพ่วง
ตามที่ประชาชนร้องเรียนมา จากการจับกุ่มในครั้งนี้พบรถบรรทุกสิบล้อพ่วงได้วิ่งมาถนนกรวย-จงถนอม จึงได้เรียกให้หยุด เพื่อตรวจ และในขณะ
ตรวจอยู่นั้นได้มีเจ้าของรถมาพบปลัดอำเภอ
โดยแสดงกิริยาก้าวร้าวผูดจาใหญ่โต
และไม่เกรงกลัว โดยบอกว่าคุณมาจับทำไม่
และจะให้ทำยังไงคนทำมาหากินต้องเห็นใจกันบ้าง ถ้าปลัดเกิดชาติหน้าเป็นเจ้าของรถสิบล้อบ้างจะทำยังไง แต่ปลัดก็ใจเย็นโดยบอกว่า ถ้าพี่
ไม่ให้ผมจับก็ทำให้ถูกสิครับ รถพี่วิ่งมา 4 เดือน ประชาชนร้องมาตลอด
และหลังจากนั้นขนส่งจังหวัดนนทบุรีจึงทำการเปรียบเทียบปรับ และตักเตือนให้ทำให้ถูกต้อง และถ้ามีการทำผิดอีกจะดำเนินงานถึงที่สุด


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี