ข่าวเชียงใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
น้ำท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอฝาง
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 800 น.
ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตกลงมาในช่วงกลางคืนทำให้นำในลำน้ำแม่มาว ลำน้ำแม่ใจ ลำน้ำฝาง ยกระดับน้ำสูงขึ้นล้นฝั่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่วมบ้านเรือนประชาชนและไร่นาข้าว ซึ่งยังไม่สามารถสำรวจความเสียหายได้จนกว่านำลดลงถึงจะเข้าทำการสำรวจ ในหมู่บ้านแจ่งหัวริน บ้านฟอกค์แลนด์ บ้านแม่ใจ บ้านสันป่าไหน่ โรงเรียนรังสีวิทยา ในตำบลเวียง , บ้านสบมาว บ้านห้วยงู ในตำบลสันทราย พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับน้ำสูง50-70 เซนติเมตร

ซึ่งทางนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทุกบ้านได้จัดเวรยามเข้าดูแลระดับน้ำ24 ชั่วโมง ทางโรงเรียนรังษีวิทยา นั้นทางฝ่ายบริหารแจ้งว่าขอปิดโรงเรียนประมาณ2 วัน 20-21 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะครูเข้าทำความสะอาดห้องเรียนเพราะมีน้ำโคลนเข้าต้องทำความสะอาดก่อนกลัวจะเป็นอันตรายต่อเด็ก สภาพอากาศฝนเริ่มหยุด ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกน้ำทุกลำห้วยและทุกลำคลองคงจะลดลงและแห้งในที่สุด
คิวภาพ-น้ำท่วมโรงเรียน-น้ำท่วมแจ่งหัวริน-สภาพน้ำท่วมในบ้าน น้ำท่วมถนน-คนเดินถนน-รถสัญจรบนถนนที่น้ำท่วม

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว