ข่าวรัฐสภา

อนุฯ กิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

อนุฯ กิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา พลเอก สมหมาย เกาฏีระ กรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการทหารเพื่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 -2567 ของสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายทุกโครงการ และมีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ พลเอก สมหมาย เกาฏีระ และคณะอนุกรรมาธิการ ได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย
.
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำ ณ สถานีฝึกจำลองอุทกภัย สาธิตโดยศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน