ข่าวร้องเรียน

ขอความกรุณาช่วยเหลือชาวบ้านไทรงาม-เชื่อมต่อบ้านศิลาทอง ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เสียงจากชาวบ้านร้องผ่านผู้สื่อข่าว ว่าสภาพถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรประมาณ 5 กม. พอถึงฤดูฝนชาวบ้านได้รับผลกระทบมาก

จ.ชัยภูมิ
#ความเท่าเทียมมันต้องมี!

ขอความกรุณาช่วยเหลือชาวบ้านไทรงาม-เชื่อมต่อบ้านศิลาทอง ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เสียงจากชาวบ้านร้องผ่านผู้สื่อข่าว ว่าสภาพถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรประมาณ 5 กม. พอถึงฤดูฝนชาวบ้านได้รับผลกระทบมากและก็จะเห็นถนนเส้นนี้เป็นแบบนี้ตลอดไม่เคยได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐมีเพียง อบต.ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ชาวบ้านก้อไม่รุ้ว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหน หมู่บ้านอื่นเขามีถนนคอนกรีตกันไปทั่วแม้นแต่ตามตรอกซอกซอยที่ไม่มีคนสัญจร เขายังได้คอนกรีต นี่เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านต้องใช้เดินทางแต่สภาพถนนมันเลวร้ายยิ่งกว่าทางที่ให้ควายเดิน ผมจึงอยากจะเรียกร้องผ่านช่องทางนี้ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยตรวจสอบหรือหาทางแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ หลังว่าคงได้รับการแก้ไขนะครับ หรือท่านจะกรุณามาดูให้เห็นกับตาผมยินดีจะพาชาวบ้านให้การต้อนรับ ตามสภาพถนนที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจบัน

ภาพ/ข่าว คำหอม ชุมชน 02 ///รายงาน