ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

??ข่าวประชาสัมพันธ์จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ??
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “รักชาติ เฟสติวัล ๔.๐ คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ” มางานเดียวเที่ยวได้หลายแหล่งการเรียนรู้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค.61 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครเพลงรักชาติ การเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน งานเมืองไม้หอม ชมนิทรรศการจากแหล่งเรียนรู้ มากกว่า 30 หน่วยงานและกิจกรรมอื่นๆ (ขออนุญาตสมาชิกในกลุ่มไลน์ ขอความกรุณาช่วยส่งต่อข้อความและรูปภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม)