ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
241061_พัฒนาป่าวันรักต้นไม้แห่งชาติ
24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น
ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีต่อปวงชนชาวไทย ในการปลูกป่า และร่วมดูแลรักษาป่า ดูแลและรักษาต้นไม้ ตลอดเวลาในชีวิตของพระองค์ท่าน ทางทหารศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จึงได้จัดวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านตลอดไป ทางพลตรี หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้จัดวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 และเป็นประธานนำเอา นายทหาร กำลังพล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง จำนวน 250 นาย เข้าทำการพัฒนาป่าไม้สักทองของศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ที่ป่าสักทองหนองผักหนาม บ้านแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ไร่เศษ โดยได้ทำการตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พรวนดิน รอบต้นไม้สักทองจำนวน 2,000 ต้น ในวันนี้
วันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ” สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการกำหนด วันรักต้นไม้แห่งชาติ ขึ้นมานั้นก็เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ ให้เติบโตแข็งแรง ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนว่ามีโครงการปลูกป่าต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การติดตามดูแลรักษาโครงการที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นมีน้อยมาก

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว