ข่าว ร้อยเอ็ด

วัดโนนสะอาดเชิญร่วมลอยกระทงและประกวดกระทงประทีปใหญ่ชิงเงินรางวัลในงานประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 1

พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด รองเจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต 1 บ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทายกทายิกา และชาวบ้านโนนสะอาด ประกาศเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงวัดโนนสะอาด และประกวดกระทงประทีปใหญ่ชิงเงินรางวัลร่วมหมื่นบาท ในงาน ประเพณี สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 – 27 พ.ย. 2566 ณ วัดโนนสะอาด บ้านขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ด้วยวัดโนนสะอาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา ดังกล่าว

เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจัดกิจกรรมการประกวดตามรายละเอียดต่อไปนี้
1.การประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงรางวัลเงินสด รวม 6,500 บาท โดยรางวัลที่ 1เงินสด 3,000 บาท,รางวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 1,500 บาท จำนวน 10 กระทง ตามหลักเกณฑ์ที่แจ้ง
2.การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ(ขนาดกลาง) ชิงรางวัลเงินสด รวม 4,500 บาท โดยรางวัลที่ 1เงินสด 2,000 บาท,รางวัลที่ 2 เงินสด 1,500 บาท และรางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท จำนวน 20 กระทง ตามหลักเกณฑ์ที่แจ้ง
โดยการประกวดเน้น เน้นวัสดุธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความหมายเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงประทีป มีความหมายเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ติดต่อ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการ โทร 087 955 6677

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว