ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ประชุม ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านปอภาร,บ้านคานหัก พร้อมมอบนโยบายการทำงานขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพในชุมชน!!!

ร้อยเอ็ด-นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ประชุม ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านปอภาร,บ้านคานหัก พร้อมมอบนโยบายการทำงานขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพในชุมชน!!!

 

วันนี้ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ประชุม ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านปอภาร,บ้านคานหัก พร้อมมอบนโยบายการทำงานขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพในชุมชน
ประชุมโดยเน้น
สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน (Health Literacy) ในระดับพื้นที่
– นำเสนอผลการดำเนินงานวิชาการของ อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.,อสค.เรื่อง ๓อ๒ ส
– การ add line application smart อสม./อสค.
– การสร้างเครือข่ายความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy )
– การสร้างเครือข่าย อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)ระดับตำบล
– การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯต้นแบบ อสม./อสค.สู่บุคคลต้นแบบการ
“เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน” ขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยขับเคลื่อนงาน สร้างนำซ่อมสุขภาพคนไทย

//////////////////
วีระศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร-รายงาน