ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ภัยพิบัติ

ร้อยเอ็ด สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย/ MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ด สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย
/ MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพวาตภัยที่หนองตาไก้อ.โพธิ์ชัย/MOITC:ชสอท./สมนึก-คมฤช/0817882129-

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 56 ถุง แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย

ที่ ศาลาวัดอินทาราม บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนางมธุรส ศีลพันธ์ ภริยา นางมัณฑนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ ผู้เเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง ผู้เเทนนายกองค์การบริการส่วนตำบลสะอาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเเละให้กำลังใจในครั้งนี้

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่อง มาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรายงานจากอำเภอโพธิ์ชัย ว่าเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เกิดลมพายุฤดูร้อน(วาตภัย) พัดเเละสร้างความเสียหายเเก่บ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำเภอโพธิ์ชัย มีจำนวนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทั้งหมด 56 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,5,7,8 และ 9 จำนวน 40 หลังคาเรือน ตำบลดอนโอง หมู่ที่ 2,4,5,8 และ 9 จำนวน 8 หลังคาเรือน เเละ ตำบลสะอาด หมู่ที่ 5 และ 10 จำนวน 8 หลังคา

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 56 ถุง เพื่อให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ครบทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ได้มอบสังกะสีเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหลังคา อีกด้วย

–///–ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./ร้อยเอ็ด-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-ภาพ