Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ชาวบ้านบุกประชิดตัวผู้ว่าหลังพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ชาวบ้านบุกประชิดตัวผู้ว่าหลังพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562และปล่อยแถวขบวนรถ ณ. บริเวณหน้าป้อมศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหนองไผ่ มีนายชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิ์ผลนายอำเภอหนองไผ่กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิฯและภาคเอกชนเข้าร่วมงานให้การต้อนรับ

เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีเป้าหมายให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ(admit)ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
ทั้งนี้ได้กำหนดช่วงวันรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม2561 ถึง 2มกราคม 2562 รวม 7 วัน และได้กำหนดชื่อในการรณรงค์ฯว่า “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”หลังจากกล่าวพิธีเปิดจบ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันได้มีนายสำราญ อินทโชติ อายุ 60 ปี ชาวบ้านหมู่ 14 ตำบลหนองไผ่เข้าประชิดตัวผู้ว่าเพื่อถามถึงเรื่องที่ดินทำกิน สร้างความตกตลึงให้กับผู้ติดตาม จากการสอบถามจนได้ความว่าปัญหาดังกล่าวเรื่องที่ดินมีจริงแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดจึงได้สั่งการให้นายชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
ภาพ*ข่าว โดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์